BSNL TTA ONLINE TEST RESULT MAGNETIC CIRCUIT 1


YOU CAN DOWNLOAD PDF FILE OF ONLINE TEST(TTA) MAGNETIC CIRCUIT 1 FROM PAGE SOLUTION AND RESULT

 FIRST NAME
 LAST NAME
 SCORE%
 SCORE
(OUT OF 25)
 RESULT
 
ANIL
ANIL
ARUNPRASANTH
balaji
SANJEEV
anita
Vedant
KALPANA
abc
abc
Gayatri
Jay
NITHIN
barun
mantu
ritesh
ritesh
Keshav
arul
Balaram
Amandeep
jay
jikki
aman
swetalina
TAMAL
pardeep
nikki
s
Narendra
Sirisha
Sirisha
Bishesar
Trishit
Shaweta
Amit
hadassah
akshaya
PRIYANKA
PRIYANKA
radhika
AVISEK
Kanishk
sunil
ravi
ravi
ajay
shreya
xxcc
anup
anup
VIJAYANAND
rajan
Mradul
PRAVESH
dhaval
Bikrom
piyush
kiran
Trishna
ankit
annepu
Anu
Anupam
sujit
ghs
pawan
vikash
Anshu
asad
manish
rajan
Rahul
Ankit
nitesh
prits
munna
jyotsana
hira
hulk
usman
divyam
usman
First
raj
kapil
kk
kapil
jyotsna
Navneet
kk
VIJAYANAND
sathish
PRAVESH
abhimanyu
bala
Mukesh
MD
sudhakar
sonia
dibyendu
Dvv
suraj
simbu
Manoj
SARAVANAKUMAR
pardeep
G
KUMAR 
KUMAR 
KUMAR 
shrinivas 
Mishra 
KUMARI 
def 
def 
Patel 
Raj 
DASGUPTA 
singh patel 
singh patel 
Kumar 
prem 
Tripathy 
Singh 
verma 
kiii 
gupta 
sahu 
GHOSH 
mor 
sidr 
Otta 
Verma 
Panda 
Mahto 
eravelly 
kumar 
KUMARI 
KUMARI 
PAKHIRA 
Swami 
sharma 
yadav 
prakash 
kashyap 
singh 
xczc 
verma 
verma 
CHAUDHARY 
singh 
Singh 
PATHAK 
singh 
Kaashyap 
tyagi 
Barman 
pandey 
sriram 
Jha 
Jha 
jha 
hhhs 
kumar 
kumar 
Singh 
khan 
kumar 
singh 
Gupta 
Gupta 
yadav 
upadhyay 
kumar 
kund 
kund 
smash 
dubey 
Name 
sidar 
Kumar 
CHAUDHARY 
PATHAK 
singh 
Kumar 
ALAM 
nambodla 
sharma 
sar 
Ggg 
kumar 
one 
Yadav 
KALIYAMOORTHY 
mor 
Ramanj 
89
20
9
32
77
0
60
9
20
3
38
66
49
43
60
49
49
34
23
73
49
3
89
51
15
15
83
92
45
49
26
17
50
18
3
55
15
33
89
2
27
0
30
49
77
77
80
5
66
94
55
83
39
32
28
20
20
23
55
42
0
43
31
14
20
36
34
0
26
55
15
34
27
50
38
22
40
100
89
24
77
77
42
49
11
94
66
55
26
60
20
55
20
24
56
55
10
14
17
0
32
20
39
3
33
0
66
83
19.5
4.5
2
7
17
0
13.25
2
4.5
0.75
8.25
14.5
10.75
9.5
13.25
10.75
10.75
7.5
5
16
10.75
0.75
19.5
11.25
3.25
3.25
18.25
23
10
10.75
5.75
3.75
11
4
0.75
12
3.25
7.25
19.5
0.5
6
0
6.5
10.75
17
17
17.5
1
14.5
20.75
12
18.25
8.5
7
6.25
4.5
4.5
5
12
9.25
0
9.5
6.75
3
4.5
8
7.5
0
5.75
12
3.25
7.5
6
11
8.25
4.75
8.75
22
19.5
5.25
17
17
9.25
10.75
2.5
20.75
14.5
12
5.75
13.25
4.5
12
4.5
5.25
12.25
12
2.25
3
3.75
0
7
4.5
8.5
0.75
7.25
0
14.5
18.25
Pass
Fail
Fail
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
Fail
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
Pass
Fail
Fail
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
Fail
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
Fail
Fail
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
Fail
Pass
Pass
Fail
Fail
Pass
Fail
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
Pass
Fail
Fail
Pass
Pass
Fail
Fail
Fail
Fail
Pass
Fail
Pass
Fail
Pass
Fail
Pass
Pass

BSNL TTA MATCH POINT GENERAL ENGLISH(PREPOSITIONS)
ONLINE TEST(TTA)

Leave a Reply