RESUTL ONLINE TEST (TTA) MICROPROCESSORS 1


FIRST NAME
LAST NAME
SCORE%
SCORE
RESULT
basha
sravani
Shahbaz
neeraj
neeraj
HARINATH
Narendra
sri
lakshay
munna
Vinod
harry
Shrini
Shrini
kishore
ads
ASHUTOSH
Gitanjali
BARUN
rahul
Keshav
anilFirst
Rahul
Balaram
vaibhav
vaibhav1
aman
sumit
sharda
saurabh
vikas
tarun
raj
kiran
Pragya
MANOJ
TAMAL
Sirisha
Bishesar
HASSAN
Trishit
ram
gaurav
Shaweta
Sahid
RAJEEV
vinay
Sapna
arif
sumesh
dibyendu
akash
r
gt
PRIYANKA
PRIYANKA
Ravi
prakash
kapil
ravi
Dinesh
Akhil
Dokka
basha
Vikalp
abhi
abhishek
abhishek
ajay
anupam
vishal
Prabhat
Tarun
Hrithik
Gagan
dharma
dhaval
krishna
kiran
satti
satti
shubham
kuldeep
SUMAN
PRUDHVI
sameer
lalit
jay
Reshma
kk
annepu
bbb
Ak
Anupam
jfk
sujit
Trishna
hhzhs
sudhir
Bishwajeet
jyoti
Anshu
Anshu
arunima
isha
sameer
manu
shashank
rajan
yukati
sweta
ravinder
Rahul
Rahul
alok
Vinay
b
rsn
Prince
Prakash
Prakash
Arun
pabitra
AMAR
nitesh
Nishant
Nishant
DEVESH
rhitwik
sai
pritesh
nikhil
abhimanyu
divya
ola
kala
Anish
poulami
Rajan
Rajan
manoj
raj
sparsh
sparsh
Amita
Manoj
Pradeep
Roshan
G
vinay
raghu
Vijay
Navneet
vinay
MD
goku
asit
shaik
reddy
kumar
kumar
babu
gayari
vani
gogia
kumar
Giri
ha
Srivastava
Srivastava
kumar
dev
SINGH
Muley
DASGUPTA
PUZARI
Kumar
Name kumar
Chauhan
Tripathy
nanoti
gupta
paul
pasi
kharakwal
paulkar
bashishtha
kumar
Sahu
GHOSH
GHOSH
Verma
Panda
kumar
saluja
Kapoor
Radiation
kumar
Shende
k
k
gy
KUMARI
KUMARI
Kr
kumar
yadav
Kalal
Chocy
Sisindri
shaik
Mahendra
kumar
singh
singh
ku
parmar
pathak
Varshney
Roshan
Mokha
n
singh
telagam
kumar
babu
babu
singh
SINGH
Raj
gupta
kumar
verma
venkata sriram
yt
Dom
Jha
gsa
jha
Barman
hhH
singh
Kumar
khullar
Singh
Singh
verma
gupta
mahajan
p
verma
singh
Gadi
ranga
Gupta
Gupta
kumar
Rav
b kn
Kumar
Tripathi
Tripathi
kumar
mandal
KAUSHAL
yadav
prakash
TIWARI
das
bhargav
upadhyay
nikhil
SINGH
baba
pahad
Arora
sengupta
Singh
Singh
srivastava
srivastava
Yadav
Mishra
Rathod
Ramanj
gupta
bhardwaj
Kumar
gupta
ALAM
AZAD
61
32
50
95
41
57
67
60
90
44
41
3
85
42
10
60
19
30
70
45
54
47
18
40
85
30
52
21
15
50
36
70
36
76
55
41
55
30
46
60
71
67
58
40
40
36
66
67
65
20
45
56
42
0
83
29
16
44
35
61
62
30
15
37
80
50
85
46
38
41
47
61
80
74
35
30
30
16
56
60
60
46
17
41
39
46
27
34
75
41
35
33
53
27
50
40
51
57
23
36
43
63
16
51
46
63
55
8
56
15
28
60
66
66
52
42
63
80
66
95
36
50
49
66
46
100
42
51
61
56
46
20
55
46
34
95
12
90
52
60
48
38
100
55
65
40
35
15
60
31
61
18
65
31
22
61
40
15.25
8
12.5
23.75
10.25
14.25
16.75
15
22.5
11
10.25
0.75
21.25
10.5
2.5
15
4.75
7.5
17.5
11.25
13.5
11.75
4.5
10
21.25
7.5
13
5.25
3.75
12.5
9
17.5
9
19
13.75
10.25
13.75
7.5
11.5
15
17.75
16.75
14.5
10
10
9
16.5
16.75
16.25
5
11.25
14
10.5
0
20.75
7.25
4
11
8.75
15.25
15.5
7.5
3.75
9.25
20
12.5
21.25
11.5
9.5
10.25
11.75
15.25
20
18.5
8.75
7.5
7.5
4
14
15
15
11.5
4.25
10.25
9.75
11.5
6.75
8.5
18.75
10.25
8.75
8.25
13.25
6.75
12.5
10
12.75
14.25
5.75
9
10.75
15.75
4
12.75
11.5
15.75
13.75
2
14
3.75
7
15
16.5
16.5
13
10.5
15.75
20
16.5
23.75
9
12.5
12.25
16.5
11.5
25
10.5
12.75
15.25
14
11.5
5
13.75
11.5
8.5
23.75
3
22.5
13
15
12
9.5
25
13.75
16.25
10
8.75
3.75
15
7.75
15.25
4.5
16.25
7.75
5.5
15.25
10
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass

BSNL TTA SHORT NOTES MATRICES AND DETERMINANT
BSNL TTA(JE) 2016 EXPECTED CUT OFF CIRCLE WISE

Leave a Reply