BSNL TTTA ONLINE TEST RESULT CONTROL SYSTEM 1


                                                 SEE WHO IS TOPPER
YOU CAN DOWNLOAD PDF FILE OF ONLINE TEST CONTROL SYSTEM 1 WITH ANSWER KEY FROM PAGE SOLUTION AND RESULT

 FIRST NAME
 LAST NAME
 SCORE%
 SCORE 
(OUT OF25)
 RESULT
 
B
abhishek
SHIVAM
a
sach
Balaram
abhishek
dibyendu
Manoj
SAI
BHUPENDRA
anurag
siva
SANJEEV
ggh
a
Ram
amresh
deepak
Rahul
sujit
jay
DAMPU
alok
Sapna
sai
Sapna
avinash
bala
ravinder
abhimanyu
nitesh
aman
Alekhya
VIJAYANAND
shubham
munna
prem
aqbaal
Bhushan
Amit
destiny
ARPIT
pardeep
KISALAY
shubham
Kanishk
Admin
jai
kalaivani
mantu
sai
Kanishk
sanjay
PRATEEK
abhishek
ggnzaa
sathish
BARUN
pankaj
vikas
SHIVAM
narendra
pramod
rohit
rakesh
Usman
Vinod
jay
Manoj
gaurav
swapnil
ankit
satya
Shiva
amit
rajan
Himanshu
sharda
harminder
sudhir
swapnaFirst
mayank
sach
Tarun
vikash
Jinesh
r
sanjeev
Vijay
rash
Hina
ravi
vivek
NAGENDRA
BABU
BABU
mabu
ss
rohit
DASGUPTA 
singh 
kr 
Tripathy 
singh 
Yadav 
KOSARI 
SINGH 
saxena 
sankar 
KUMAR 
fgh 
kumar 
dhull 
Gupta 
jha 
shanker prasad 
KOMARO 
Shende 
kosari 
Shende 
singh 
ranga 
SINGH 
yadav 
Lanka 
singh 
kumar 
prr 
aqaq 
Patil 
Mahto 
GAUR 
mor 
KUMAR 
singh 
Swami 
Nimda 
raj 
sri 
SWAMI 
kumar 
singh 
DASGUPTA 
kumar 
paulkar 
Singh 
kumar 
kumar 
raja 
Giri 
verma 
Yadav 
saluja 
deshmukh 
pandey 
dash 
Kumar a 
Patra 
singh 
goel 
pasi 
singh 
singh 
Name 
Sharma 
sharma 
Varshney 
gaurav 
Kumar K 
gupta 
Khapra 
kapoor 
Inamdar 
yadav 
mishra 
BABU 
GANTA 
dd 
lala 
95
91
90
85
70
67
66
65
62
62
62
60
60
56
52
52
50
50
50
50
50
50
50
47
47
47
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
43
41
40
40
40
40
38
37
37
36
35
35
35
35
35
35
35
35
32
32
31
30
30
28
28
28
26
26
25
25
25
25
25
23
23
22
22
22
21
21
21
20
19
19
17
15
15
14
12
10
10
8
7
7
7
5
0
0
0
0
0
0
0
0
23.75
22.75
22.5
21.25
17.5
16.75
16.5
16.25
15.5
15.5
15.5
15
15
14
13
13
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
11.75
11.75
11.75
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25
11
10.75
10.25
10
10
10
10
9.5
9.25
9.25
9
8.75
8.75
8.75
8.75
8.75
8.75
8.75
8.75
8
8
7.75
7.5
7.5
7
7
7
6.5
6.5
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
5.75
5.75
5.5
5.5
5.5
5.25
5.25
5.25
5
4.75
4.75
4.25
3.75
3.75
3.5
3
2.5
2.5
2
1.75
1.75
1.75
1.25
0
0
0
0
0
0
0
0
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail

BSNL TTA MATCH POINT GENERAL ENGLISH(ONE WORD SUBSTITUTION)
BSNL TTA MATCH POINT APPLIED PHYSICS(LIGHT)

Leave a Reply