BSNL TTA ONLINE TEST RESULT NETWORKS,FILTERS AND TRANSMISSION LINES 1


                                                      SEE WHO IS TOPPER
YOU CAN DOWNLOAD PDF FILE OF ONLINE TEST NETWORKS,FILTERS AND TRANSMISSION LINES 1 FROM PAGE SOLUTION AND RESULT

 FIRST NAME
 LAST NAME
 SCORE%
 SCORE 
(OUT OF 25)
 RESULT
 
kk
Usman
Aniruddha
Usman
avinash
Praveen
rahul
ABHAY
Mradul
deepak
anil
abhishek
siva
gaurav
pankaj
munna
ravi
suman
Manoj
shubham
B
bala
Vikalp
Lokesh
sanjeev
deepesh
Dinesh
basha
hemant
sharda
amara
ankit
njj
vikas
YOGESH
abhi
ARIVU
tr
narendra
durga
ANKIT
kk
Pramod
BABU
ravi
 
singh 
raj 
SINGH 
Singh 
dhull 
singh 
sankar 
saluja 
kumar 
kumar 
biswas 
Yadav 
singh 
dasgupta 
Mahendra 
Kumar 
gupta 
kumar 
shaik 
kumar 
pasi 
pandey 
umieer 
singh 
RAINA 
singh 
etry 
SINGH 
Yadav 
GANTA 
yadav 
 
100
100
70
70
65
65
62
62
62
62
55
55
55
52
52
52
51
50
49
49
48
45
45
45
43
43
42
40
40
37
36
35
34
32
31
30
29
23
21
21
20
15
5
4
0
 
25
25
17.5
17.5
16.25
16.25
15.5
15.5
15.5
15.5
13.75
13.75
13.75
13
13
13
12.75
12.5
12.25
12.25
12
11.25
11.25
11.25
10.75
10.75
10.5
10
10
9.25
9
8.75
8.5
8
7.75
7.5
7.25
5.75
5.25
5.25
5
3.75
1.25
1
0
 
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail

BSNL TTA MATCH POINT MICROPROCESSORS
BSNL TTA ONLINE TEST RESULT DIGITAL ELECTRONICS 2

Leave a Reply