BSNL TTA ONLINE TEST RESULT APPLIED PHYSICS 1


                                               SHE WHO IS TOPPER
YOU CAN DOWNLOAD PDF FILE OF ONLINE TEST PHYSICS 1 WITH ANSWER KEY FROM PAGE SOLUTION AND RESULT

 FIRST NAME
 LAST NAME
 SCORE%
 SCORE
(OUT OF 25)
RESULT
 
radhika
ANIL
ANIL
reshma
radhika
gr
anil
VIJAYANAND
Balaram
Tarun
shubham
aman
raju
irshad
ANIL
alok
jay
kshitiz
pagal
kkk
indravijay
Digvijay
syalu
nitesh
munna
fgghhs
Honey
sudhir
Kanishk
B
kk
rajan
Shrini
CHINNAM
radhika
prashant
Bishesar
anil
ankit
reshma
priya
sandeep
shashi
vikas
deepak
pardeep
sharda
ravi
Kapil
KUMAR 
KUMAR 
pathan 
je 
CHAUDHARY 
Tripathy 
Varshney 
singh 
ch. 
KUMAR 
kumar 
shanker prasad 
jain 
kumar 
kumar 
Kumar 
cs 
yadav 
kumar 
ghhhs 
singh 
SWAMI 
DASGUPTA 
singh 
Srivastava 
NAIDU BANGARU 
sharma 
Verma 
pandey 
pathan 
verma 
singh 
dhar 
paulkar 
shinde 
mor 
pasi 
yadav 
95
95
90
85
80
76
75
71
71
63
61
61
60
60
56
56
55
55
55
53
53
52
50
50
47
46
43
42
40
40
40
37
35
31
30
27
25
25
21
21
20
19
16
15
4
4
2
0
0
23.75
23.75
22.5
21.25
20
19
18.75
17.75
17.75
15.75
15.25
15.25
15
15
14
14
13.75
13.75
13.75
13.25
13.25
13
12.5
12.5
11.75
11.5
10.75
10.5
10
10
10
9.25
8.75
7.75
7.5
6.75
6.25
6.25
5.25
5.25
5
4.75
4
3.75
1
1
0.5
0
0
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail

BSNL TTA ONLINE TEST CURRENT AFFAIRS JULY 2(2016)
BSNL TTA ONLINE TEST RESULT MEASUREMENT 2

Leave a Reply