BSNL TTA ONLINE TEST RESULT ELECTRONICS DEVICES AND CIRCUIT 1


                                          SEE WHO IS TOPPER
YOU CAN DOWNLOAD PDF FILE OF ONLINE TEST TTA  ELECTRONICS DEVICES AND CIRCUIT 1  WITH ANSWER KEY FROM PAGE SOLUTION AND RESULT

 FIRST NAME
 LAST NAME
 SCORE%
 SCORE
(OUT OF 25)
 RESULT
 
ram
suman
gr
abhishek
Rashmi
Kanishk
alok
aman
gr
jai
rahul
Sapna
Banty
anurag
swapnil
Viraj
Rahul
dibyendu
Asif
PRATEEK
SANJEEV
fghs
Mradul
munna
abhishek
SHIVAM
Rajeev
nitesh
VIJAYANAND
manu
abhimanyu
jairam
ram
ram
SN
jay
sukanta
Vicky
Tarun
Manoj
Rashmi
bala
ALTHAF
ravinder
mantu
rakesh
ankit
Vinod
destiny
PRADEEP
rajan
Usman
krishnadas
RADHHIKA
akhil
swapnil
Shrini
hemant
Ezhil
Mmmmm
sanjeev
suman
Surendra
narendra
Sanad
Kanishk
B
sandeep
Bindhu
sainath
sharda
kk
nitesh
g
RAKESH
Y
aastha
rakesh
NAGENDRABABU
JOGENDER
ravi
SURENDRA
Guest
biswas 
je 
singh 
Rout 
SWAMI 
kumar 
je 
raj 
khatri 
Shende 
saxena 
deshmukh 
karpe 
Hussain 
KUMAR 
ghhjs 
Singh 
kumar 
singh 
Ranjan 
yadav 
CHAUDHARY 
SINGH 
meena 
kumar 
narayan 
PATIDAR 
verma 
nag 
Varshney 
Yadav 
Rout 
AHAMED 
ranga 
kumar 
pandey 
Giri 
singh 
RADHIKA 
surendran 
deshmukh 
Srivastava 
kumar 
gupta 
biswas 
Kumar 
Kumar 
Swami 
dasgupta 
kumar 
neealm 
pasi 
zanke 
KUMAR 
aastha 
KUMAR 
KUMAR 
yadav 
Kumar 
100
95
90
83
70
61
61
60
60
58
55
53
52
51
50
50
50
50
50
50
49
46
44
42
42
41
40
40
40
39
38
37
37
36.2
36
35
34
32
32
32
31
31
31
30
30
30
30
30
30
29
27.6
27
27
25
25
23
23
22
22
21
21
21
20
20
20
20
20
19
17
16
13
12
12
11
10
9
8
4
4
2
0
0
0
25
23.75
22.55
20.75
17.5
15.35
15.35
15.05
15.05
14.5
13.8
13.3
13.1
12.85
12.55
12.55
12.55
12.55
12.6
12.55
12.25
11.6
11.1
10.6
10.6
10.3
10.1
10.1
10.1
9.85
9.55
9.15
9.3
9.05
9.05
8.85
8.5
8.05
8.1
8.1
7.75
7.85
7.8
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.3
6.9
6.8
6.8
6.35
6.35
5.85
5.85
5.55
5.55
5.35
5.35
5.15
5.1
5.1
5.1
5.1
5.05
4.85
4.35
3.9
3.25
2.9
2.9
2.85
2.55
2.3
2.1
1
1
0.4
0
0
0
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail

BSNL TTA ONLINE TEST RESULT CONTROL SYSTEM 2
BSNL TTA MATCH POINT CONTROL SYSTEM(SIGNAL FLOW GRAPH AND TRANSFER FUNCTION)

Leave a Reply