BSNL TTA ONLINE TEST RESULT BASIC ELECTRICITY 1


                                                         SEE WHO IS TOPPER
YOU CAN DOWNLOAD PDF FILE OF ONLINE TEST BASIC ELECTRICITY 1 WITH ANSWER KEY FROM PAGE SOLUTION AND RESULT

 FIRST NAME
 LAST NAME
 SCORE%
 SCORE 
(OUT OF 25)
 RESULT
 
abhishek
alok
shrini
avinash
suman
Jimpi
mantu
Balaram
abhishek
md
Gyanendu
nitesh
VIJAYANAND
achyut
Jishu
Viraj
B
gr
avinash
suman
shubham
sanjeev
sagar
bala
ravinder
Amit
krishna
PRATEEK
AJAY
rajan
sonam
Asim
narendra
rohit
Narendra
dibyendu
Vinod
Viraj
SHIVAM
Mradul
md
akhil
abhishek
suman
aamna
swa
sudhir
alok
Rajeev
gaurav
sdjsdf
abhimanyu
nitin
Gyanendu
Sujatha
Manoj
DIPANKAR
vishal
Suman
abhi
suman
santhosh
Aniruddha
Sujatha
Kanishk
super
sri
sainath
Sujatha
Shrini
harish
swapnil
Meenakshi
jai
RADHIKA
vgb
Sushil
sharda
zim
Zim
Abhinit
sanjeev
ravi
Guest
NAGENDRABABU
hima
singh 
srivastava 
Kumar 
biswas 
Hazarika 
Tripathy 
singh 
meraj 
Sheikar Tripathi 
yadav 
CHAUDHARY 
rao 
Das 
karpe 
dasgupta 
je 
Kumar 
biswas 
singh 
gupta 
patnala 
ranga 
Mahto 
SONI 
singh 
dogra 
Tiwari 
Singh 
kumar 
gayari 
Giri 
karpe 
Singh 
meraj 
surendran 
singh 
biswas 
Maahin 
palimkar 
singh 
ranjan 
Ranjan 
saluja 
FHF 
SINGH 
tyagi 
Sheikar Tripathi 
Annpareddy 
Yadab 
GOGOI 
parmar 
Saurabh 
sri 
biswas 
kamunigudam 
XXX 
Annapareddy 
Swami 
kanth 
neealm 
Annapareddy 
Srivastava 
kumar 
deshmukh 
raj 
vfd 
Kumar 
pasi 
Das 
Das 
Sinha 
gupta 
yadav 
GANTA 
kishore 
100
100
100
100
100
95
95
95
95
95
90
90
90
90
86
85
85
85
85
85
83
80
80
80
80
80
80
80
79
77
76
75
75
75
75
75
75
75
71
71
71
70
70
70
70
67
66
66
65
65
65
65
61
60
60
60
59
58
55
55
55
50
46
45
41
40
39
35
35
35
33
31
31
28
25
24
20
17
12
10
10
5.2
0
0
0
0
25
25
25
25
25
23.75
23.75
23.75
23.75
23.75
22.55
22.5
22.5
22.5
21.5
21.25
21.25
21.3
21.25
21.25
20.75
20.05
20.05
20
20
20
20
20
19.75
19.25
19.05
18.75
18.75
18.75
18.75
18.75
18.75
18.75
17.75
17.75
17.75
17.5
17.5
17.5
17.55
16.8
16.55
16.5
16.3
16.25
16.3
16.3
15.25
15
15
15
14.8
14.5
13.75
13.8
13.8
12.55
11.55
11.25
10.25
10.05
9.75
8.8
8.8
8.75
8.25
7.8
7.75
7
6.25
6.05
5.05
4.3
3.05
2.55
2.5
1.3
0
0
0
0
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail

BSNL TTA MATCH POINT MEASUREMENT 2
BSNL TTA MATCH POINT CURRENT GK(IMPORTANT LATEST BOOKS AND AUTHORS-2016)

Leave a Reply